dimarts, 20 de gener de 2015

Aigües d'hivern

 Els núvols reflectits a la bassa de cal Bitxot.

 Les petjades dels cavalls en el fang de la marina de cal Nani.

Àlbers en el marge de la bassa de cal Bitxot.

Les aigües entren a raig en els calaixos de depuració.