dijous, 15 d’octubre de 2015

Papallones de final de temporada


A l'herbassar, Utetheisa pulchella, una bella arna de la família dels àrctids, sense res a envejar a altres papallones diürnes. Una sorpresa agradable.

Una de les últimes papallones reina (Papilio machaon) de la temporada, amb les ales deteriorades.

Una blanqueta de la col (Pieris rapae).

Una magnífica migradora dels cards (Vanessa cardui), libant les flors de l'olivarda.

Una blaveta comuna (Polyommatus icarus), també d'ales molt gastades. El seu temps s'acaba.

Camins de tardor


Camí de la bassa de cal Bitxot

Camí dels calaixos de depuració

Camí transversal de la marina de cal Nani

Camí del Sabogal


Camí del terraplè del riu

Aigües d'octubre

 Estany de cal Tet des de l'aguait del Sabogal.

Bassa de cal Bitxot

Marina de cal Nani

dimarts, 20 de gener de 2015

Aigües d'hivern

 Els núvols reflectits a la bassa de cal Bitxot.

 Les petjades dels cavalls en el fang de la marina de cal Nani.

Àlbers en el marge de la bassa de cal Bitxot.

Les aigües entren a raig en els calaixos de depuració.

Paisatges d'hivern

 Al vespre, la boira s'alça sobre les jonqueres del Sabogal.

Els canyissars del marge de la marina de cal Nani, senescents, estan ben grocs .

 L'aigua continua entrant a la marina de cal Nani, que continua ben inundada.

 Els pollancres del camí del Sabogal, en repòs hivernal.

Els àlbers del camí dels calaixos de depuració també dormen la son del fred.

Flors discretes i atrevides

 Una mata d'estepa blanca ha començat a florir a destemps, desafiant el fred.

 Atrets com si fos un imant, del no res han aparegut els primers insectes de l'any, com el borinot (Bombus terrestris) de la imatge.

O aquesta mosca vironera (Calliphora vicina), atrafegada menjant el nèctar.

 Els freixes de fulla estreta del terraplè del riu, puntuals, també han començat a florir.

I, a una altra escala, les molses del marge del camí del terraplè continuen emetent esporangis.

Ocells d'hivern

 Un mascle d'ànec cullerot (Anas clypeata) a l'aguait del Sabogal.

I una parella d'ànecs blancs (Tadorna tadorna) al mateix lloc.


Cal estar atents per descobrir els grassets de muntanya caminant en la marina de cal Nani inundada.


divendres, 2 de gener de 2015

Raresa

Una bona sorpresa! Una de les dues grives cerdanes (Turdus pilaris) que hem trobat avui al terraplè de la marina de cal Nani, atretes pels fruits dels molts arços blancs d'aquest tram. És un tord nòrdic que es veu en comptades ocasions al Delta, amb molta tirada per aquest sector de cal Tet i pels seus arbustos carregats de baies.

Ocells d'hivern a l'estany

Un grup de fins a onze xibecs (Netta rufina) es podia veure avui des de l'aguait de cal Tet.

 En canvi, al Sabogal hi havia un gran estol de xarxets (Anas crecca).

I, adormides, tres gambes roges pintades (Tringa erythropus).


Martinets blancs (Egretta garzetta), corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo) i ànecs cullerots (Anas clypeata) i xarxets (Anas crecca).

Cavalls i grassets


Els jardiners de la marina de cal Nani fan la seva feina sense descans...

El poltre del ramat ha crescut de forma evident.


Els grassets de muntanya (Anthus spinoletta) aprofiten els prats inundats de la marina, oberts per la pastura continuada dels cavalls.

Paisatges d'any nou

La llum del dia des del mirador de cal Bitxot.

Un mar de canyissos dels calaixos de depuració vistos des del mirador de cal Beitas.


Tres estampes de la marina de cal Nani ben inundada.


Els esbarzers i els herbassars que rodegen el mirador de cal Beitas sota la llum del migdia.

Montserrat vist des del mirador de cal Tet.

La península vista des de l'aguait del Sabogal.